امام علی (ع) فرمودند: زن باردار هیچ خوراکی نمی خورد و هیچ دارویی به کار نمی گیرد که برتر از خرمای تازه باشد.

مدل مانتوی مجلسی شیک

مدل مانتوی مجلسی شیک

مدل این مانتو خیلی شیکه د رابتدا یه مانتوی قرمز دوخته شده و سپس از روش یه دانتل به رنگ سفید دوخته شده که از سوراخ های دانتل رنک زیرین دیده میشه و زیبایی بی نپیری به مانتو بخشیده ، چند تا لایک؟