امام رضا (ع) : به زنان حامله کندر بخورانید تا فرزندی که در بطن دارند اگر پسر است با هوش و دانا و شجاع و اگر دختر است خوش قیافه و خوش اخلاق گردد.

مدل مانتوی مجلسی شیک

مدل مانتوی مجلسی شیک

مدل این مانتو خیلی شیکه د رابتدا یه مانتوی قرمز دوخته شده و سپس از روش یه دانتل به رنگ سفید دوخته شده که از سوراخ های دانتل رنک زیرین دیده میشه و زیبایی بی نپیری به مانتو بخشیده ، چند تا لایک؟

    بارگزاری دیگر مطالب