امام رضا (ع) : به زنان حامله کندر بخورانید تا فرزندی که در بطن دارند اگر پسر است با هوش و دانا و شجاع و اگر دختر است خوش قیافه و خوش اخلاق گردد.

مدل مانتوی طرح پروانه ای

مدل مانتوی طرح پروانه ای

اینم یهمدل مانتوی خاص که وقتی دکمه هاشو میبندی طرح پروانه مشخص میشه خوشگله نه؟

    بارگزاری دیگر مطالب