امام رضا (ع) : به زنان حامله کندر بخورانید تا فرزندی که در بطن دارند اگر پسر است با هوش و دانا و شجاع و اگر دختر است خوش قیافه و خوش اخلاق گردد.

مدل مانتوی مجلسی سه رنگ

مدل مانتوی مجلسی سه رنگ

من که باورم نمیشه این سه رنگ درکنار هم اینقدر خوشگل دیده شن ، خوشگل شده مگه نه؟

    بارگزاری دیگر مطالب