امام علی (ع) فرمودند: زن باردار هیچ خوراکی نمی خورد و هیچ دارویی به کار نمی گیرد که برتر از خرمای تازه باشد.

مدل مانتوی فانتزی جدید

مدل مانتوی فانتزی جدید

اینم یه مانتوی کتی فانتزی خوشگل که دختر خانم ها مطمئنم که با دیدنش عاشقش میشن و از ماماناشون میخوان براشون بخره ، واقعا هم طرحش خوشگله و میدونم که به همه دختر خانم های ناز و با سلیقه میاد :)