امام علی (ع) فرمودند: زن باردار هیچ خوراکی نمی خورد و هیچ دارویی به کار نمی گیرد که برتر از خرمای تازه باشد.

مدل مانتوی اسپرت خوشگل

مدل مانتوی اسپرت خوشگل

خانم ها میتونین از این مدل مانتو برای زمانی که با آقای شوهر دارین میرین گردش و خرید استفاده کنین ، حتی میتونین تو لباس آقاتونم از رنگ های سفید قرمز استفاده کنین تا باهم مچ باشین ، خوب میشه نه؟