امام رضا (ع) : به زنان حامله کندر بخورانید تا فرزندی که در بطن دارند اگر پسر است با هوش و دانا و شجاع و اگر دختر است خوش قیافه و خوش اخلاق گردد.

مدل مانتوی اسپرت کوتاه

مدل مانتوی اسپرت کوتاه

ظرتون راجعبه مدل جیب های این مانتو چیه؟ خوشگلش کرده یا اگه این مدلی نبود بهتر بود؟؟؟

    بارگزاری دیگر مطالب