امام علی (ع) فرمودند: زن باردار هیچ خوراکی نمی خورد و هیچ دارویی به کار نمی گیرد که برتر از خرمای تازه باشد.

مدل مانتوی مجلسی شیک با طرح گنبدی

مدل مانتوی مجلسی شیک با طرح گنبدی

طرحی که برای این مانتو استفاده شده فوق العاده است و باید آفرین گفت به طراحش ،‌میدونین چیه طرحش؟ طرح گنبد های مسجد که از بیرون نور میزنه ودر داخل همچین نقشی بسته میشه ، عالیه نه؟