امام علی (ع) فرمودند: زن باردار هیچ خوراکی نمی خورد و هیچ دارویی به کار نمی گیرد که برتر از خرمای تازه باشد.

مدل مانتوی مجلسی شیک

مدل مانتوی مجلسی شیک

اینم یهمدل مانتوی شیک مجلسی که جلوش کوتاهه پشتش بلنده ، به نظرتون از این مدل مانتو در کدوم مجالس میشه استفاده کرد؟