امام علی (ع) فرمودند: زن باردار هیچ خوراکی نمی خورد و هیچ دارویی به کار نمی گیرد که برتر از خرمای تازه باشد.

مدل مانتوی راه راه

مدل مانتوی راه راه

این مدل مانتو برای کسایی که میخوان بالا تنشون بزرگ تر دیده و قدشون بلند تر خیییلی مناسبه ، راه های افقی چاق نشون میده و راه های عمودی لاغر و بلند و در این مانتو خیلی هنرمندانه این دو چیز رعایت شده ، خوشتون اومد؟