امام علی (ع) فرمودند: زن باردار هیچ خوراکی نمی خورد و هیچ دارویی به کار نمی گیرد که برتر از خرمای تازه باشد.

مدل مانتوی بدون یقه

مدل مانتوی بدون یقه

خوبی که این مانتو ها دارن اینه که چون یقه ندارن و یقشون گرده اینه که هر مدل لباسی از زیرش بپوشی دیده نمیشه ،‌تا حالا دقت مرده بودین؟