امام رضا (ع) : به زنان حامله کندر بخورانید تا فرزندی که در بطن دارند اگر پسر است با هوش و دانا و شجاع و اگر دختر است خوش قیافه و خوش اخلاق گردد.

دالم خواب شجلات می بینم

دالم خواب شجلات می بینم

مامانم بهم شجلات نمیده ، میگه دندونات خلاب میسه ، منم که خیلییی شجلات دوش دالم الانم دالم خواب میبینم لفتم یه جایی که پل از شجلاته ، انقد خوابم خوشمزه است

    بارگزاری دیگر مطالب