امام علی (ع) فرمودند: زن باردار هیچ خوراکی نمی خورد و هیچ دارویی به کار نمی گیرد که برتر از خرمای تازه باشد.

دالم خواب شجلات می بینم

دالم خواب شجلات می بینم

مامانم بهم شجلات نمیده ، میگه دندونات خلاب میسه ، منم که خیلییی شجلات دوش دالم الانم دالم خواب میبینم لفتم یه جایی که پل از شجلاته ، انقد خوابم خوشمزه است