امام علی (ع) فرمودند: زن باردار هیچ خوراکی نمی خورد و هیچ دارویی به کار نمی گیرد که برتر از خرمای تازه باشد.

من نی نی کفشدوزکم

من نی نی کفشدوزکم

نگاش کن توروخدا چقد نازه این نی نی کوچولو، آدم دلش می خواد همش بوسش کنه ، خوش به حال مامان این نی نی ، کاش نی نی منم اینطوری بشه ، نی نی کی مثل این ملوسه؟