امام رضا (ع) : به زنان حامله کندر بخورانید تا فرزندی که در بطن دارند اگر پسر است با هوش و دانا و شجاع و اگر دختر است خوش قیافه و خوش اخلاق گردد.

من نی نی کفشدوزکم

من نی نی کفشدوزکم

نگاش کن توروخدا چقد نازه این نی نی کوچولو، آدم دلش می خواد همش بوسش کنه ، خوش به حال مامان این نی نی ، کاش نی نی منم اینطوری بشه ، نی نی کی مثل این ملوسه؟

    بارگزاری دیگر مطالب