امام رضا (ع) : به زنان حامله کندر بخورانید تا فرزندی که در بطن دارند اگر پسر است با هوش و دانا و شجاع و اگر دختر است خوش قیافه و خوش اخلاق گردد.

نی نی سیب به دست

نی نی سیب به دست

از مامان بزرگم شنیدم قدیما هلکی یکی لو دوشت داست یواشکی بهش شیب قلمز می داد ،منم این شیب قلمز رو از مامانم کش لفتم ببرم بدم به سعید پسل خاله شارا ، به مامانم نگینااا منو میتشه

    بارگزاری دیگر مطالب