امام علی (ع) فرمودند: زن باردار هیچ خوراکی نمی خورد و هیچ دارویی به کار نمی گیرد که برتر از خرمای تازه باشد.

من یه نی نی مارک دارم

من یه نی نی مارک دارم

تا حالا نی نی مارکدار دیده بودین؟ اونم با مارک بوس مامانی. من دالم میلم بلا مامانم بادکنک بیالم لا لا لا لا ، من مامانمو دوش دالم لا لا لاااا لاااا