امام رضا (ع) : به زنان حامله کندر بخورانید تا فرزندی که در بطن دارند اگر پسر است با هوش و دانا و شجاع و اگر دختر است خوش قیافه و خوش اخلاق گردد.

من یه نی نی مارک دارم

من یه نی نی مارک دارم

تا حالا نی نی مارکدار دیده بودین؟ اونم با مارک بوس مامانی. من دالم میلم بلا مامانم بادکنک بیالم لا لا لا لا ، من مامانمو دوش دالم لا لا لاااا لاااا

    بارگزاری دیگر مطالب