امام رضا (ع) : به زنان حامله کندر بخورانید تا فرزندی که در بطن دارند اگر پسر است با هوش و دانا و شجاع و اگر دختر است خوش قیافه و خوش اخلاق گردد.

من یک نی نی هشتم و شیل خشک دوشت ندالم

من یک نی نی هشتم و شیل خشک دوشت ندالم

بابا این نی نی بیچاره به چه زبونی بگه شیر خشک دوست نداره ، نی نی دوست داره شیر مامانیشو بخوره قوی بشه بزرگ بشه چرا به زور بهش شیر خشک میدین آخه

    بارگزاری دیگر مطالب