امام رضا (ع) : به زنان حامله کندر بخورانید تا فرزندی که در بطن دارند اگر پسر است با هوش و دانا و شجاع و اگر دختر است خوش قیافه و خوش اخلاق گردد.

دلت میاد منو دعوا تنی؟

دلت میاد منو دعوا تنی؟

کی دلش میاد این نی نی خوردنی رو دعوا کنه؟ ببین چقد بامزس، وووی ووی خدایا بخورمش

    بارگزاری دیگر مطالب