امام رضا (ع) : به زنان حامله کندر بخورانید تا فرزندی که در بطن دارند اگر پسر است با هوش و دانا و شجاع و اگر دختر است خوش قیافه و خوش اخلاق گردد.

نی نی پسرخاله

نی نی پسرخاله

این نی نی کوچولو نی نی پسرخاله باید باشه، انصافا شبیهش نیست؟

    بارگزاری دیگر مطالب