امام رضا (ع) : به زنان حامله کندر بخورانید تا فرزندی که در بطن دارند اگر پسر است با هوش و دانا و شجاع و اگر دختر است خوش قیافه و خوش اخلاق گردد.

این نی نی اول لپ بوده

این نی نی اول لپ بوده

این نی نی کوچولو اول لپ بوده بعد دست و پا دراورده، آدم میخاد لپشو گاز بگیره بکنه از جاش ولی بعد میگه نگاه داره دردش می گیره حیوونی، کیا نی نیشون اینطوریه؟

    بارگزاری دیگر مطالب