امام علی (ع) فرمودند: زن باردار هیچ خوراکی نمی خورد و هیچ دارویی به کار نمی گیرد که برتر از خرمای تازه باشد.

مدل مانتوی سفید

مدل مانتوی سفید

مانتوی سفید ازآن دسته مانتو هایی که به خاطر لک برداشتن خیلی سریع کم استفاده میشه ، برا همین کسایی که از مانتوی سفید استفاده میکنن باید خیلی تمیز بشینن و پاشن و دقتشون زیاد باشه برعکس رنگ سیاه :)