امام علی (ع) فرمودند: زن باردار هیچ خوراکی نمی خورد و هیچ دارویی به کار نمی گیرد که برتر از خرمای تازه باشد.

مدل مانتوی کت مانند

مدل مانتوی کت مانند

تازگیا از این مانتو ها خیییلی مد شده و به دلیل عالی بودن تن خوری کت تو مانتو هاشم تن خوری عالی دارن ، مدلش چطوره؟