امام علی (ع) فرمودند: زن باردار هیچ خوراکی نمی خورد و هیچ دارویی به کار نمی گیرد که برتر از خرمای تازه باشد.

مدل مانتوی مجلسی اسپورت

مدل مانتوی مجلسی اسپورت

از این مدل مانتو هایی که هم اسپورتن هم مجلسی خییلی خوشم میاد خیییلی به درد بخور میشن قبول دارین؟