امام علی (ع) فرمودند: زن باردار هیچ خوراکی نمی خورد و هیچ دارویی به کار نمی گیرد که برتر از خرمای تازه باشد.

مدل مانتوی زیب دار

مدل مانتوی زیب دار

اینم یه مانتوی زیب دار کوتاه ، به نظر من رنگ شال و رنگ کیفش خیلی خفه کرده استایلش رو بهتر بود از رنگ های شاد استفاده میکرد مثل صورتی روشن مگه نه؟ شما چه رنگی رو پیشنهاد میکنید؟