امام علی (ع) فرمودند: زن باردار هیچ خوراکی نمی خورد و هیچ دارویی به کار نمی گیرد که برتر از خرمای تازه باشد.

مدل مانتوی حاشیه دار

مدل مانتوی حاشیه دار

تنوع مانتو های امروزی اینقدر زیاد شده که آدم میمونه که کدوم مدل روانتخاب کنه بیشتر دوست داریم همشو انتخاب کنیم مگه نه؟ کاش میشد :)