امام علی (ع) فرمودند: زن باردار هیچ خوراکی نمی خورد و هیچ دارویی به کار نمی گیرد که برتر از خرمای تازه باشد.

مدل مانتوی جلو باز

مدل مانتوی جلو باز

بیشتر هنرمندا از این مدل مانتو ها استفاده میکنن به نظرتون دلیلش چی میتونه باشه ؟ فری سایز بودنشون یا راحتیشون؟