امام علی (ع) فرمودند: زن باردار هیچ خوراکی نمی خورد و هیچ دارویی به کار نمی گیرد که برتر از خرمای تازه باشد.

مدل مانتوی بدون دکمه

مدل مانتوی بدون دکمه

این مدل مانتو ها به دلیل نداشتن دکمه تو فصل تابستان خیلی پرکاربرده یعنی دیگه نیازی به پوشیدن زیر مانتویی ندارن مگه نه؟