امام علی (ع) فرمودند: زن باردار هیچ خوراکی نمی خورد و هیچ دارویی به کار نمی گیرد که برتر از خرمای تازه باشد.

مدل مانتوی بلند

مدل مانتوی بلند

من یکم تو مدل این مانتو موندم ، سردرنیورم اون طرح پایین مانتوست یا دامنی که پوشیده؟؟؟ هر چی هست با رنگ شالش که ست کرده خیلی شیک دیده میشه مگه نه؟