امام علی (ع) فرمودند: زن باردار هیچ خوراکی نمی خورد و هیچ دارویی به کار نمی گیرد که برتر از خرمای تازه باشد.

مدل مانتوی اسپورت مجلسی

مدل مانتوی اسپورت مجلسی

این مدل مانتو هم اسپورته هم مجلسی دختر خانم هایی که دوست دارن مانتوشون در عین مجلسی بودن اسپورتم باشه میتونن این مدل رو انتخاب کنن ، خوشتون اومد؟