امام علی (ع) فرمودند: زن باردار هیچ خوراکی نمی خورد و هیچ دارویی به کار نمی گیرد که برتر از خرمای تازه باشد.

مدل مانتوی خال خالی

مدل مانتوی خال خالی

خییییییییییلی نازه مخصوصا برا من که عاشق طرح خال خالیم :) کیا مثل من از همه لباسای طرح خال خالی خوششون میاد؟