امام رضا (ع) : به زنان حامله کندر بخورانید تا فرزندی که در بطن دارند اگر پسر است با هوش و دانا و شجاع و اگر دختر است خوش قیافه و خوش اخلاق گردد.

من نی نی صورتیم

من نی نی صورتیم

چقدرررر نازه این دختر خانم خوش به حال مامانش ، کیا دخترشون اینطوری ملوسه؟

    بارگزاری دیگر مطالب