امام رضا (ع) : به زنان حامله کندر بخورانید تا فرزندی که در بطن دارند اگر پسر است با هوش و دانا و شجاع و اگر دختر است خوش قیافه و خوش اخلاق گردد.

من نی نی پروانه ام

من نی نی پروانه ام

واشه تفلدم حاضر سدم عروشکم حاضره پس کجاشت این مهمونااااااااااااااااااا بیاین دیگه

    بارگزاری دیگر مطالب