امام رضا (ع) : به زنان حامله کندر بخورانید تا فرزندی که در بطن دارند اگر پسر است با هوش و دانا و شجاع و اگر دختر است خوش قیافه و خوش اخلاق گردد.

من و عینک جدیدم

من و عینک جدیدم

این عینک رو از شمال خلیدم هوشجل سدم؟

    بارگزاری دیگر مطالب