امام رضا (ع) : به زنان حامله کندر بخورانید تا فرزندی که در بطن دارند اگر پسر است با هوش و دانا و شجاع و اگر دختر است خوش قیافه و خوش اخلاق گردد.

من خیییلی تمیژم

من خیییلی تمیژم

تاژه از حموم دراومدم خییییلی تمیژ سدم ، مامانم داله با خاله ژوون حلف میژنه صدامو نمیسنوه مامااااااااااااان یکی این حوله رو برداله از صولتم

    بارگزاری دیگر مطالب