امام رضا (ع) : به زنان حامله کندر بخورانید تا فرزندی که در بطن دارند اگر پسر است با هوش و دانا و شجاع و اگر دختر است خوش قیافه و خوش اخلاق گردد.

من نی نی خوش شانسم

من نی نی خوش شانسم

من و این همه خوشبختی محااااااله محااااااله

    بارگزاری دیگر مطالب