امام رضا (ع) : به زنان حامله کندر بخورانید تا فرزندی که در بطن دارند اگر پسر است با هوش و دانا و شجاع و اگر دختر است خوش قیافه و خوش اخلاق گردد.

نی نی حرف گوش کن

نی نی حرف گوش کن

مامانم گفته باید دندوناتو بسولی تا خلاب نسن ، منم گفتم چسم الانم دالم میرم دندونامو بسولم :)

    بارگزاری دیگر مطالب