امام رضا (ع) : به زنان حامله کندر بخورانید تا فرزندی که در بطن دارند اگر پسر است با هوش و دانا و شجاع و اگر دختر است خوش قیافه و خوش اخلاق گردد.

دارم حاضل میسم عکسمو بگیلن

دارم حاضل میسم عکسمو بگیلن

تو بروووووووو اون ور من میخوام عکس تهنایی داسته باسم اااااااا

    بارگزاری دیگر مطالب