امام رضا (ع) : به زنان حامله کندر بخورانید تا فرزندی که در بطن دارند اگر پسر است با هوش و دانا و شجاع و اگر دختر است خوش قیافه و خوش اخلاق گردد.

نی نی کوچولو

نی نی کوچولو

مامانم داله باهام بازی میکنه منم این بازی رو خیییییلیییی دوشت دالم

    بارگزاری دیگر مطالب