امام رضا (ع) : به زنان حامله کندر بخورانید تا فرزندی که در بطن دارند اگر پسر است با هوش و دانا و شجاع و اگر دختر است خوش قیافه و خوش اخلاق گردد.

من نی نی با کلاسم

من نی نی با کلاسم

من و کلاه جدیدم که خاله نرگس برام خریده بهم میاااااد؟

    بارگزاری دیگر مطالب