امام علی (ع) فرمودند: زن باردار هیچ خوراکی نمی خورد و هیچ دارویی به کار نمی گیرد که برتر از خرمای تازه باشد.

مدل مانتوی تیکه دوزی

مدل مانتوی تیکه دوزی

تیکه دوزی های روی این مانتو خیییلی هنرمندانه دوخته شده یعنی من این مانتو رو بدون تیکه دوزی هاش نمیتونم تصویر کنم ، شما چطور؟