امام علی (ع) فرمودند: زن باردار هیچ خوراکی نمی خورد و هیچ دارویی به کار نمی گیرد که برتر از خرمای تازه باشد.

سوپ مرغ

سوپ مرغ

هر کسی یه دستور خوب برای سوپ مرغ داره ، دستور خوشمزه شما برای سوپ مرغ چیه ؟

    بارگزاری دیگر مطالب