امام علی (ع) فرمودند: زن باردار هیچ خوراکی نمی خورد و هیچ دارویی به کار نمی گیرد که برتر از خرمای تازه باشد.

روش تهیه نان های خانگی

روش تهیه نان های خانگی

چه خوب میشه امروزه هم مثل زمان های قدیم خانم ها توخونه نان بپزن مگه نه؟

    بارگزاری دیگر مطالب