امام علی (ع) فرمودند: زن باردار هیچ خوراکی نمی خورد و هیچ دارویی به کار نمی گیرد که برتر از خرمای تازه باشد.

روش سرو سالاد الویه

روش سرو سالاد الویه

میتوانین برای سرو سالاد الویه از ماکارونی گوش ماهی استفاده کنین به این صورت که در ابتدا ماکارونی ها رو میپزین و بعد مواد سالاد الویه رو آماده کرده و برای سرو درون ماکارونی ها قرار میدهین .