امام علی (ع) فرمودند: زن باردار هیچ خوراکی نمی خورد و هیچ دارویی به کار نمی گیرد که برتر از خرمای تازه باشد.

خانواده

جذب بهتر انواع ویتامین ها با مصرف آب میوه و آب سبزیجات در نوزادان

آیا تاکنون به این موضوع فکر کردهاید که چگونه میتوان نوزادان را به مصرف مواد غذایی سالم عادت داد؟ همانطور که فرزند شما بزرگتر میشود، تمایل دارد که آب میوهها و سبزیجات سالم را در وعدههای غذایی خود داشته باشد؛ اما، متأسفانه بسیاری از کودکان به نوشیدن آبمیوههای بستهبندی روی میآورند. چه کاری میتوانید انجام دهید تا اطمینان حاصل کنید که کودک شما چنین عادت غذایی را به دست...
به خواندن ادامه دادن