امام علی (ع) فرمودند: زن باردار هیچ خوراکی نمی خورد و هیچ دارویی به کار نمی گیرد که برتر از خرمای تازه باشد.

خانواده

آیه میشه در دوران پریود هم باردار شد؟

در بدن همه زنان دورهای وجود دارد که سیستم تولیدمثل آنها را کنترل میکند؛ این دوره، زمانی آغاز میشود که چرخه قاعدگی قبلی در بدن فرد به پایان رسیده و یک دوره جدید از زندگی جنسی در بدن او شروع شده باشد. چرخه قاعدگی بدن زنان، مرحله تخمک گذاری را در حدود روز چهاردهم تنظیم میکند که شانس باردار شدن خانمها در زمان تخمک گذاری بالاتر میرود. اما...
به خواندن ادامه دادن