امام علی (ع) فرمودند: زن باردار هیچ خوراکی نمی خورد و هیچ دارویی به کار نمی گیرد که برتر از خرمای تازه باشد.

خانواده

علت بروز مشکل نفخ و گاز شکم در بارداری

همه ماه میدانیم که دفع گاز شکم و بروز مشکل نفخ در دوران بارداری زنان، چالشی شرمآور نیست، زیرا اکثر مردم این نوع گازها را به طور میانگین 10 تا 20 بار در روز از رودههای خود خالی میکنند. با این حال، با آغاز روند بارداری، به نظر میرسد که دفعات انجام این کار بسیار بالا رود. اما به عنوان یک زن حامله زیاد نگران نباشید! در ادامه...
به خواندن ادامه دادن