امام علی (ع) فرمودند: زن باردار هیچ خوراکی نمی خورد و هیچ دارویی به کار نمی گیرد که برتر از خرمای تازه باشد.

خانواده

برنامه غذایی نوزادان 8 ماهه

آیا فرزند هشت ماهه شما غذا خوردن در بشقاب را دوست دارد؟ اگر چنین است، بدانید که او آماده خوردن مواد غذایی مقوی میباشد. علاوه بر این مورد، فرزند کوچک شما اکنون نیاز به انرژی بیشتری نسبت به گذشته دارد، زیرا او فعالیتهای زیادی مانند خزیدن و کاوش وسایل اطراف خانه را انجام میدهد. پس، چرا با یک کاسه فرنی جادویی از فرزند خود پذیرایی نمیکنید؟ شما شگفتزده خواهید...
به خواندن ادامه دادن