امام علی (ع) فرمودند: زن باردار هیچ خوراکی نمی خورد و هیچ دارویی به کار نمی گیرد که برتر از خرمای تازه باشد.

بحث های برجسب زده شده با خدمات پرستاری

اینجا هیچ بحثی ایجاد نشده است