امام علی (ع) فرمودند: زن باردار هیچ خوراکی نمی خورد و هیچ دارویی به کار نمی گیرد که برتر از خرمای تازه باشد.

ارسال شده توسط
آخرین پاسخ
حدود 1 هفته قبل
حدود 1 ماه قبل
-
حدود 2 ماه قبل
-
حدود 2 ماه قبل
-
حدود 2 ماه قبل
-
حدود 2 ماه قبل
-
حدود 9 ماه قبل
-
حدود 9 ماه قبل
-
حدود 12 ماه قبل
حدود 1 سال قبل
حدود 1 سال قبل

بارداری

حدود 1 سال قبل
نمایش 20 از 123 پست