امام علی (ع) فرمودند: زن باردار هیچ خوراکی نمی خورد و هیچ دارویی به کار نمی گیرد که برتر از خرمای تازه باشد.

کد امنیتی نامعتبر وارد شده است
ارسال شده توسط
آخرین پاسخ
حدود 9 ماه قبل
حدود 11 ماه قبل
-
حدود 1 سال قبل
حدود 1 سال قبل
حدود 1 سال قبل
حدود 1 سال قبل
حدود 1 سال قبل
حدود 1 سال قبل
حدود 1 سال قبل
حدود 1 سال قبل
حدود 1 سال قبل
حدود 1 سال قبل
حدود 1 سال قبل
نمایش 20 از 362 پست
ارسال شده توسط
آخرین پاسخ
حدود 7 ماه قبل
حدود 7 ماه قبل
-
حدود 8 ماه قبل
حدود 9 ماه قبل
-
حدود 10 ماه قبل
-
حدود 10 ماه قبل
-
حدود 10 ماه قبل
-
حدود 1 سال قبل
-
حدود 1 سال قبل
-
حدود 1 سال قبل
حدود 1 سال قبل
حدود 1 سال قبل
نمایش 20 از 124 پست
ارسال شده توسط
آخرین پاسخ
حدود 3 سال قبل
نمایش 20 از 21 پست
ارسال شده توسط
آخرین پاسخ
حدود 1 سال قبل
نمایش 1 از 1 پست
  • صفحه :
  • 1