امام علی (ع) فرمودند: زن باردار هیچ خوراکی نمی خورد و هیچ دارویی به کار نمی گیرد که برتر از خرمای تازه باشد.

ارسال شده توسط
آخرین پاسخ
حدود 3 سال قبل
حدود 3 سال قبل
-
حدود 4 سال قبل
حدود 4 سال قبل
حدود 4 سال قبل
حدود 4 سال قبل
حدود 4 سال قبل
حدود 4 سال قبل
حدود 4 سال قبل
حدود 4 سال قبل
حدود 4 سال قبل
حدود 4 سال قبل
حدود 4 سال قبل
نمایش 20 از 362 پست
ارسال شده توسط
آخرین پاسخ
نمایش 20 از 123 پست
ارسال شده توسط
آخرین پاسخ
حدود 6 سال قبل
نمایش 20 از 20 پست
ارسال شده توسط
آخرین پاسخ
نمایش 3 از 3 پست
ارسال شده توسط
آخرین پاسخ
حدود 4 سال قبل
نمایش 1 از 1 پست
  • صفحه :
  • 1