امام رضا (ع) : به زنان حامله کندر بخورانید تا فرزندی که در بطن دارند اگر پسر است با هوش و دانا و شجاع و اگر دختر است خوش قیافه و خوش اخلاق گردد.

ارسال شده توسط
آخرین پاسخ
حدود 3 روز قبل
حدود 1 ماه قبل
حدود 1 ماه قبل
حدود 1 ماه قبل
حدود 1 ماه قبل
حدود 2 ماه قبل
حدود 2 ماه قبل
حدود 3 ماه قبل
حدود 3 ماه قبل
حدود 3 ماه قبل
حدود 4 ماه قبل
حدود 9 ماه قبل
ارسال شده توسط
آخرین پاسخ
حدود 1 ماه قبل
حدود 1 ماه قبل
حدود 1 ماه قبل
حدود 2 ماه قبل

بارداری

حدود 4 ماه قبل
حدود 9 ماه قبل
ارسال شده توسط
آخرین پاسخ
حدود 2 سال قبل
ارسال شده توسط
آخرین پاسخ

قهوه سبزی و لاغری

حدود 4 ماه قبل
  • صفحه :
  • 1