امام علی (ع) فرمودند: زن باردار هیچ خوراکی نمی خورد و هیچ دارویی به کار نمی گیرد که برتر از خرمای تازه باشد.

موضوعات

ارسال شده توسط
آخرین پاسخ
حدود 1 ماه قبل
حدود 1 سال قبل
حدود 1 سال قبل
-
حدود 1 سال قبل
-
حدود 1 سال قبل
-
حدود 1 سال قبل
-
حدود 1 سال قبل
-
حدود 2 سال قبل
-