امام علی (ع) فرمودند: زن باردار هیچ خوراکی نمی خورد و هیچ دارویی به کار نمی گیرد که برتر از خرمای تازه باشد.

موضوعات

ارسال شده توسط
آخرین پاسخ
حدود 8 ماه قبل
حدود 8 ماه قبل
-
حدود 9 ماه قبل
حدود 10 ماه قبل
-
حدود 11 ماه قبل
-
حدود 11 ماه قبل
-
حدود 11 ماه قبل
-