امام علی (ع) فرمودند: زن باردار هیچ خوراکی نمی خورد و هیچ دارویی به کار نمی گیرد که برتر از خرمای تازه باشد.

تزیین جلد دفتر خاطرات

تزیین جلد دفتر خاطرات

کسایی که دوست دارن خازرات شیرین خودشون رو بنویسن میتونن دفتر خاطراتشون رو به این شکل تزیین کنن ، زیباست نه؟